Jana Čeňková – Nad knihami Ivy Procházkové

Iva Procházková (*1953) je svým záběrem tematickým i žánrovým přední prozaičkou české literatury pro děti a mládež devadesátých let dvacátého století. Celá její tvorba z tohoto období byla vydávána v Německu a ověnčena prestižními cenami v německy hovořících zemích.

Před svým exilem v roce 1983 vydala u nás jediný titul pro mládež Komu chybí kolečko? (1980), který již napověděl její budoucí svébytné umělecké směřování, vyznačující se tvarovými experimenty a nově uchopenými tématy identity dětí a dospívajících. Z próz, které jsou určeny o něco starším čtenářům, rozvířily „stojatou tůňku“ české prózy pro mládež tyto příběhy: Čas tajných přání, Únos domů, Soví zpěv a Jožin jede do Afriky. Hrdinka z Času tajných přání žije v Praze; svou cestu do dospělosti hledá v tajemstvími opředeném prostoru Malé Strany a v nově poznaném pocitu „bezčasí“ totalitního režimu. Iva Procházková zde odkrývá v literatuře pro mládež výjmečné politické téma. (…)

V Únosu domů utíká hrdina – sirotek – ze své nové rodiny, kde sice žije v materiálním dostatku, ale v citově vyhaslém prostředí. Nalézá novou početnou rodinu, žijící v úzké symbióze s přírodou, která jej přijme za svého právoplatného člena. (…)

Paralelní prostor poznává malý Jožin na své cestě do Afriky, kam se jede léčit ze syndromu únavy a přenese se do mytického prostředí, kde do každodenního života vstupují bájná antropogonická vyprávění („každý má svou hvězdu, jejíž svit nás provází po celý život“) a podniká se šamanem rituální csetu k hoře Bhanga za probuzením svitu své hvězdy. (…)

Příběhy s dětským hrdinou ve světovém kontextu od třicátých let dvacátého století často přejímaly závažná společenská, později tabuizovaná témata (zrání hrdiny ve společenských a politických vztazích doby, proměny hodnotové orientace, falešné hrdinství, osamocenost, problémy dospívání, rozvodu a neúplných rodin, otevřené vztahy, erotika, rasové a ekologické problémy, život s handicapem) a vypravěčské postupy literatury pro dospělé (využívání ich-formy, vnitřního monologu, experimentu). Mnohá taková díla tvoří světový kánon literatury pro děti a mládež a vracejí se k nim další generace (například u nás známá tvorba E. Kästnera). Do proudu těchto prozaických experimentů lze zařadit i další román Ivy Procházkové Soví zpěv.

Zatímco celý svět napjatě naslouchá houkání sovy studenta kouzelnictví a magie Harryho Pottera, písnička o sově pálené v tomto románu je zpěvem na vážnější notu. Vymyslela ji jedna z hlavních postav, sedmnáctiletá Rebeka, když bývala jako dítě sama doma. Nečekaně ji vyslechne Armin, její vrstevník, ze záznamu PPP (personální počítačový poradce) v civilizačním centru. V románu s prvky antiutopie se monology a snové vize hlavního hrdiny Armina střídají s dialogy (mluví lidé mezi sebou nebo i s počítači), deníkovými záznamy a publicistickými komentáři, jejichž koloběh posouvá děj v rychlém sledu k blížící se kolizi – novodobé potopě. (…)

Literární noviny,19.12.2001 (zkráceno)

Bewertungen & News

Eine Handvoll Daten

1953 geboren in Olmütz (Tschechoslowakei) 1972 Abitur in Prag kein weiteres Studium aus politischen Gründen möglich (Vater Jan Procházka war einer der intellektuellen Führer des „Prager Frühlings“) 1975 das erste…

Die autobiographischen Erinnerungen in meinen Büchern

Die Kindheitserinnerungen, oder das, was ich für Erinnerungen halte, bilden einen großen Teil meines Schreibprozesses. Einige ganz bewusst, andere unterschwellig. Als ich die Vorbereitungen für meine ersten Geschichten traf, war…

Friedrich-Gerstäcker-Preis für Jugendliteratur an Iva Procházková für „Wir treffen uns, wenn alle weg sind“

In Vorbereitung meiner Rede zum Friedrich-Gerstäcker-Preis für Jugendliteratur, der Iva Procházková für ihren Roman „Wir treffen uns, wenn alle weg sind“ ehrt, habe ich Rat suchend in „Walden“ von Thoreau…